Tuyển dụng

Chuyên viên QS M&E

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Mô tả công việc Yêu cầu ứng viên 1 Chuyên viên QS M&E 2 Hà Nội - Thống kê và kiểm soát khối lượng thực hiện tại dự án (khối lượng theo hợp đồng, khối lượng phát sinh được phê duyệt khối lượng dự trù vật tư, khối lượng nghiệm thu và thanh quyết toán) hệ MEP, xây dựng - Tham gia lập kế hoạch thanh toán, hồ sơ thanh toán, phát sinh, …

20 Tháng Ba 2019| Tuyển dụng

Chuyên viên Giám sát M&E

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Mô tả công việc Yêu cầu ứng viên 1 Chuyên viên Giám sát M&E 1 Hà Nội - Giám sát thi công, nghiệm thu các hạng mục cơ điện của dự án - Rà soát hồ sơ thiết kế M&E - Giám sát thực hiện VSMT và ATLĐ tại công trường - Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên - Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Xây …

20 Tháng Ba 2019| Tuyển dụng

Chuyên viên Giám sát hoàn thiện

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Mô tả công việc Yêu cầu ứng viên 1 Chuyên viên Giám sát hoàn thiện 2 Hà Nội - Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng - Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công, hoàn thiện công trình xây dựng - Theo dõi tiến độ thi công …

20 Tháng Ba 2019| Tuyển dụng

Trợ lý kiểm soát thiết kế

STT Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Mô tả công việc Yêu cầu ứng viên 1 Trợ lý kiểm soát thiết kế 2 Hà Nội Sa Pa - Tổng hợp thông tin về mảng thiết kế từ các Phòng/Ban/Bộ phận, nhà thầu, đối tác khác...báo cáo cho TGĐ - Lên lịch họp, chuẩn bị tài liệu, làm thư ký cho các cuộc họp, - Làm đầu mối trực tiếp giải quyết, hỗ trợ giải quyết các công việc theo chỉ đạo của TGĐ, - …

20 Tháng Ba 2019| Tuyển dụng