Giải trình chênh lệch kết quả SXKD 06 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019

AME - CV giai trinh BCTC ban nien 2020 - da ky