NQ HĐQT v/v Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty CP Alphanam E&C tại T.p Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Alphanam E&C công bố Nghị quyết HĐQT về việc Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện Công ty CP Alphanam E&C tại T.p Hồ Chí Minh

2020.11.11- Cham dut hoat dong VPDD AME tai HCM (TTr+NQ) (2)