Tầm nhìn và sứ mệnh

CÁC GIÁ TRỊ

NHÂN LỰC

Là tài sản quý nhất, là sức mạnh của Alphanam.

Đoàn kết và cống hiến là giá trị nhân bản của chúng tôi.

SẢN PHẨM

Các sản phẩm của Alphanam là thành quả của sự sáng tạo,
sự nỗ lực, là hình ảnh của chúng tôi. Chúng tôi mang tới chất lượng phục vụ đi đầu,

đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất với mức giá cạnh tranh nhất

LỢI NHUẬN

Là thước đo sự hoàn hảo đối với từng sản phẩm,
là sự đánh giá của khách hàng cho những nỗ lực của chúng tôi.

CÁC NGUYÊN TẮC

Alphanam coi trọng các nguyên tắc của mình trong việc thực hiện và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ.

Với trách nhiệm của một chủ đầu tư, chúng tôi đặt nền móng để nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.

CHẤT LƯỢNG LÀ SỰ SỐNG CÒN

Không ngừng phấn đấu để vươn tới sự hoàn thiện đáp ứng kỳ vọng của khách hàng về sản phẩm mang thương hiệu Alphanam.

HƯỚNG VỀ KHÁCH HÀNG

Alphanam làm tất cả vì khách hàng trong suy nghĩ và hành động.

ĐOÀN KẾT LÀ SỨC MẠNH

Alphanam làm việc với lòng tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, coi trọng sự đa dạng của từng cá nhân và bản sắc của từng địa phương.

HỢP TÁC CÙNG TỒN TẠI

Alphanam duy trì mối quan hệ các bên cùng có lợi, cùng phát triển đối với các đại lý, đối tác kinh doanh, các nhà cung cấp và các doanh nghiệp.

LIÊM KHIẾT, TRUNG THỰC

Là cách xử sự có văn hóa, có trách nhiệm đối với bản thân và công ty, là yếu tố then chốt để cùng tồn tại phát triển.